Diploma verlenging

De leden van EHBO vereniging Nieuw-Lotbroek zijn in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van hun diploma en dienen ( conform de reglementen van het Centraal Bureau van het Oranje Kruis ) jaarlijks hun competenties aan te tonen tijdens de door de vereniging aangeboden herhalingslessen Eerste Hulp.

Op basis van aanwezigheid tijdens de herhalingslessen Eerste Hulp en de aangetoonde competenties wordt het diploma Eerste Hulp door het bestuur verlengd.

Als leden de herhalingslessen Eerste Hulp te weinig of niet hebben bezocht, is het bestuur niet verplicht het diploma te verlengen.

Teneinde alsnog verlenging af te dwingen kunnen de betrokken leden een verzoek indienen om een competentietoets af te leggen, onder vermelding van de redenen van afwezigheid tijdens de reguliere herhalingslessen Eerste Hulp. Het bestuur beslist of een dergelijk verzoek al dan niet wordt ingewilligd.